Kwasans Ayiti

Sant Antreprenarya

Sant Antreprenarya

Sparking Devlopman Ekonomik

Ayiti konprann - kòrèkteman - se yon kote ki gen anpil defi. Men, pou moun ki gen talan ki gen yon attitude antreprener ak zouti yo dwa, gwo defi vle di gwo opòtinite. Sant Antreprenarya Kwasans la ap devlope ak sipòte nouvo jenerasyon moun kap fè biznis ak antreprenè ki ka ede Ayiti vire kwen pou kreye dirabilite, kwasans ak pwosperite, kit yo chwazi pou yo travay nan gouvènman an oswa nan sektè prive a.

Kounye a sou konstriksyon nan Hinche, Ayiti, Sant la pral yon branch nan Campus Hinche Inivèsite Notre Dame Ayiti a, ki se jis kèk kilomèt de sit la, ak pwogram biznis ak degre yo ofri nan lekòl la. Li pral tou yon lyen pou kontak biznis, sous kapital ak lòt resous yo.

SANT ANTREPRENEURYÈL

Sant Antreprenarya Kwasans kap vini an pral elaji sou siksè sot pase nou yo ak University of Notre Dame Hinche pou devlope ak sipòte nouvo jenerasyon biznisman ak antreprenè lakay yo ki ka ede Ayiti Vire kwen pou kreye dirab, kwasans ak pwosperite, kit yo. chwazi travay nan gouvènman an oswa nan sektè prive a.

Pwogram biznis/antreprenè

Sant lan pral loje yon diplòm 2 zan atravè University of Notre Dame Haiti - yon ekstansyon nan Hinche Campus la.

Lekòl pwofesyonèl

Sant lan pral bay fòmasyon inisyal ak kontinyèl, diplòm, ak sètifikasyon pou pozisyon nan "mesyon yo", ki gen ladan elektrisyen, plonbye, mekanik, teknoloji enfòmasyon (IT) ak medikal.

Capital Venture Center

Capital Venture Center pral konekte gradye nou yo ak kominote biznis Ayiti a ak sous kapital ak kredi pou alimante biznis, lide ak inisyativ.